Foliarka — służy do obkładania folią pryzm ziemi, wykonanych wcześniej przez rzędziarkę i obsypywania brzegów folii ziemią, celem zabezpieczenia jej przed wyrywaniem przez wiatr.

 

wersja: a foliarka z uchwytem dla 1-dnej rolki folii
  b foliarka z uchwytem dla 2-ch rolek folii
  c foliarka z głowicą dla 3-ch rolek folii
     
 
 
Wszystkie w/w maszyny posiadają łatwą możliwość ustawiania ich elementów w celu wykonania rzędów o żądanej szerokości.