Mam przyjemność przedstawić Państwu nową technologię uprawy truskawek na podwyższonych rzędach pokrytych folią.

 

Uprawa truskawek na folii jest metodą nową, a do jej stosowania wymagane jest posiadanie specjalistycznych maszyn. Nowoczesną technologię uprawy można podzielić na trzy podstawowe fazy wykonawcze:

 • pierwsza — polega na odpowiednim formowaniu ziemi w rzędy w kształcie pryzm;
 • druga faza — obejmuje okrywanie uformowanych rzędów specjalną folią;
 • trzecia — polega na wykonywaniu otworów w rzędach okrytych folią.
  Otwory te służą do wsadzania ukorzenionych szczepek.

Do wykonania tych czynności ziemia musi być wcześniej odpowiednio przygotowana, tzn. musi być nawożona składnikami mineralnymi koniecznymi do rozwoju roślin truskawek.

Aby zachować dobrą trwałość podczas kilkuletniej eksploatacji, pryzmy rzędów muszą być mocno sprasowane . Szerokość rzędów może być ustalana indywidualnie w czasie eksploatacji, w zależności od przyjętego systemu prowadzenia plantacji. Przeciętny okres owocowania truskawek wynosi 3-4 lata. Aby utrzymać ciągłość plantacji w dobrej kondycji, konieczna jest coroczna, częściowa jej wymiana. Polega to na likwidowaniu starych rzędów i przygotowaniu nowych, dla młodych truskawek. w tym celu konieczne są nowe dobrze ukorzenione szczepki.

Dla lepszego ukorzenienia się nowo ściętych szczepek służą plastykowe skrzynki "Quick-pot". Skrzynki mają formę prostokąta, w którym znajduje się 77 (7x11) małych pojemników o kształcie ostrosłupa ściętego. Skrzynki wypełnia się torfem, a następnie do każdego z jej pojemników wsadza się młodą szczepkę celem jej dobrego ukorzenienia się.

Zalety stosowania w/w technologii:

 • wcześniejszy zbiór (5-10) dni
 • nie wymaga stosowania ściółki słomianej
 • minimalna ilość stosowania środków chemicznych do zwalczania chwastów
 • lepsze utrzymanie owoców
 • łatwiejsze zbieranie owoców
 • szybsze, łatwiejsze wykonanie rozsady dla nowej plantacji oraz jej staranniejsze prowadzenie

Nowością jest wykorzystanie przedstawionej technologii także do uprawy melonów i arbuzów.

Do wykonania trzech w/w faz, niezbędnych do uprawy truskawek wg przedstawionej technologii, konieczne jest użycie trzech podstawowych maszyn: "Rzędziarki", "Foliarki", i "Dziurkarki", których jedynym producentem w Polsce jest MAFRA®. Doświadczenia w eksploatacji maszyn dla tej metody zostały zebrane i nadal są zbierane podczas ich pracy na plantacjach truskawek w Szwecji. Ponadto MAFRA® jest producentem wielu innych maszyn ułatwiających prowadzenie plantacji, które znajdziecie Państwo w naszej ofercie.

Wszystkie przedstawione Państwu maszyny są chronione patentem oraz posiadają certyfikat CE i B.

Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie maszyn wg indywidualnych życzeń.

Zachęcamy Państwa do wykorzystania naszej propozycji do innych własnych i ciekawych pomysłów.

Z poważaniem

Prezes Franciszek Maciejowski