Skrzynki "Quick-pot" służ± do przygotowania dobrze ukorzenionych
szczepek dla nowej rozsady.