Rzędziarka — służy do formowania ziemi w rzędy o kształcie pryzm

 

wersja: a rzędziarka z ręcznym przestawianiem znacznika
  b rzędziarka z hydraulicznym przestawianiem znacznika.
   
 
 
Wszystkie w/w maszyny posiadają łatwą możliwość ustawiania ich elementów w celu wykonania rzędów o żądanej szerokości.