Dla ułatwienia zbioru truskawek oraz zabezpieczenia ich przed
zgnieceniem w czasie transportu koniczne jest stosowanie
niżej przedstawionych opakowań.

Wózekdla ułatwienia przemieszczania opakowań
ochronnych w czasie zbioru truskawek wygodnym jest używanie wózków,
na które kładzie się skrzynie wypełnione pojemnikami. Taki sposób pozwala
na łatwe przesuwanie skrzyni w czasie zbioru. Wózek ustawiony
i przemieszczany jest pomiędzy rzędami truskawek oraz posiada
szeroki uchwyt dla łatwego przemieszczania.

Pojemniki — stanowią usztywnione opakowanie dla znajdujących
się w nich truskawek. Mogą być wykonane z kartonu lub plastyku
o kształcie prostopadłościanu o podstawie kwadratu i objętości 1 litra.
Wypełniony truskawkami pojemnik waży srednio 0,5 kg.

Skrzynia — stanowi sztywny element chroniący pojemniki przed ich
deformacją w czasie zbioru oraz podczas transportu. W jednej skrzyni
mieści się 15 (3x5) pojemników. Wykonana jest z drewna, plstyku lub katronu.
Wymiary skrzyni dostosowane są do — "euro-palety" co pozwala na ułożenie
40 szt. (4x10) na jednej palecie.