wersja: a z łożyskiem ¶lizgowym dzielonym
  b z łożyskiem tocznym.
 
Zwijarka — służy do zwijania folii perforowanej, któr± używa się do okrywania krzaków truskawek w celu ich ochrony przed nagłym spadkiem temperatury. Napęd obrotu wału zwijarki uzyskuje się przy pomocy silnika hydraulicznego zasilanego pomp± z traktora.