Håltagningsmaskin — tjänar till att göra hål i de rader som är täckta med plast. In i dessa hål sätter man senare förberedda sticklingar.

version: a Håltagningsmaskin — grundläggande utförande
  b Håltagningsmaskin med en mätare som räknar antalet hål som gjorts (elektromekanisk mätare med en fastspänning — U=12 V, som kommer från en traktor, styrd med en induktiv känselkropp).
 
 
Alla de ovannämnda maskinerna har möjligheter till att ställa sina beståndsdelar på så sätt att alla öppningar skulle ha önskade avstånd.