Jag har nöjet att presentera Er en ny teknologi av jordgubbsodling på upphöjda , plasttäckta rader.

 

Jordgubbsodling på plast är en ny metod och för att använda den är det nödvändigt att förfoga över speciala maskiner. Den moderna teknologin kan indelas i tre grundskeden :

 

  • det första — består i att på ett lämpligt sätt forma jorden till bankar
  • det andra — går ut på att täcka de formade raderna med en speciell plast
  • det tredje — grundar sig på att göra hål i de med plast täckta raderna. De här hålen tjänar till att sätta in rotade sticklingar.

För att utföra dessa arbeten måste man tidigare gödsla jorden med minerala komponenter som är nödvändiga för utvecklingen av jordgubbsplantor.

För att behålla en bra beständighet under några års eksploatering måste bankarna pressas hårt. Radernas bredd kan bestämmas individuellt under eksploateringsstid, beroende av det efter den enskilda planteringen anpassade systemet.

Den genomsnittliga fruktbildningsperioden för jordgubbar utgör 3-4 år.För att behålla kontinuiteten av planteringen i en god kondition behövs det ett årligt, delvis utbyte av den. Det består i att utplåna de gamla raderna och att förbereda de nya. I detta syfte behöver man nya bra rotade sticklingar.

För att avskurna sticklingar skulle rota sig bättre använder man plastlådor s.k. "Quick pot". Lådorna har rektangulära former och var och en innehåller 77 (7x11) små behållare i form av stympad pyramid. Lådorna fylls ut med torv och sedan sätter man unga sticklingar till varje behållare för att de skulle rota sig.

Den ovannämnda teknologin har följande fördelar :

  • tidigare skörd (5-10) dagar
  • ingen halmning
  • minimal användning av kemiska bekämpningsmedel
  • bättre hållbarhet på frukter
  • lättare plockning
  • snabbare och lättare förberedelse för en ny plantering och dess bättre skötsel

Den ovannämnda teknologin utnyttjar man också i melon - och vattenmelonodlingar.

 

För att utföra de tre ovannämnda skeden som är oumbärliga när det gäller jordgubbsodling enligt den beskrivna metoden , är det nödvändigt att använda tre grundläggande maskiner : "Bäddläggare", "Plastläggare", och "Håltagningsmaskin". MAFRA® är den ende producenten av dessa maskiner i Polen. Man har samlat erfarenheter när det gäller exploateringen av de här maskinerna och man gör det fortfarande på jordgubbsplanteringar i Sverige.

Dessutom är MAFRA® tillverkare av många andra maskiner som underlättar skötseln av planteringar och som Ni kan finna i vårt anbud.

Alla de ovannämnda maskinerna har patent, CE och B certifikat.

Det är möjligt att tillverka maskiner efter kundens individuella önskemål.

Vi uppmuntrar Er till att utnyttja våra förslag i Era egna intressanta ideer.

Högaktningsfull

Direktör Franciszek Maciejowski