Flygbladet och filmen

 

Flygbladet
mafra_ulotka.pdf (2 237 KB)
Haltagningsmaskin
dziurkarka1.avi (12 559 KB)
dziurkarka2.avi (12 819 KB)
Plastläggare
foliarka1.avi (14 919 KB)
foliarka2.avi (24 062KB)
Fyll maskin
napelniarka.avi (16 794 KB)
Bäddläggare
rzedziarka.avi (21 754 KB)
Plastindragningsmaskin
zwijarka1.avi (23 743 KB)
zwijarka2.avi (18 207 KB)
Akerfältet
pole.avi (17 508 KB)